ראש חודש אדר

פותחים את ראש חודש אדר בשמחה במח״ט עמל רמלה💗
היום קיימנו הפסקה פעילה עם מגוון פעילויות קישוטים ,מוזיקה וריקודים.