ראש השנה במח"ט

ראש השנה כבר בפתח וכמובן שנציין זאת.

שתהיה שנה מתוקה, מלאה בשגשוג ופריחה 🙂

#מחטעמלרמלה

#איזהכיףשאניבמחט