פעילות בית ספרית

שבוע גלישה בטוחה – בסימן מתנתקים מהמסך.
 
תודה רבה ל״עיר ללא אלימות״ שניתקה את התלמידים מהמסכים לשעה וחצי של משחק וחוויה.
 
בנוסף, תלמידי הנבחרת שלנו משכבת י׳ היו בפעילות דמוקרטון של רשת עמל.