משיקים את הכיתה הפעילה במח"ט

היום התקיימה ההשקה של הכיתה הפעילה שנפתחה בבית ספרנו.
מטרת הכיתה הפעילה ליצור עוד מרחב ציבורי שבו תלמידנו יוכלו להעביר את זמנם בהפסקות בצורה כפית ויעילה.
בנוסף, הכרזנו על הנבחרים שנבחרו למועצת התלמידים ביום הבחירות שהתקיים שבוע שעבר.?