קריאה להמשך חיים בדו קיום

תלמידים יקרים,
ימים מורכבים עוברים עלינו במדינה בכלל וברמלה בפרט, ולצערנו הרב גורמים קיצוניים, בהם גורמים פוליטיים, משחקים ברגשות של צעירי העיר, ומבקשים להלהיט את הרוחות לצרכיהם.
זיכרו, כי מאחורי כל גורם קיצוני מעורב עומד רוב מכריע של תושבי העיר, מרבית התושבים היהודים ומרבית התושבים הערבים, המבקשים להשיב את השקט לעיר ולהתגאות על יחסי הדו-קיום השוררים בה. אל תראו במיעוט האלים את חזות הכלל.
אשר על-כן אני מבקש לפנות לליבו של כל אחד מכם ולבקש להימנע מהצטרפות למעגלי השנאה והאלימות. אנא אל תלכו שולל אחרי המבקשים ללכת בדרכים אלימות, ותאמרו זוהי לא דרכנו!
גם כאשר יש בכם זעם וכעס על המתרחש בימים אלו, אנא שימרו על מרקם החיים המשותף לכולנו. אין לנו – יהודים וערבים, דרך אחרת לחיות זולתה. את יתר הסוגיות הפוליטיות, נקווה יחד, כי מנהיגי המדינה ישכילו לפתור, ויביאו על כולנו במהרה את השקט והרגיעה.
היאבקו למען השלום ולא למען המלחמה, היו גאים בהימנעותכם מאלימות. גם הפעם, כתמיד, בכך נפגין את כוחנו.
בברכת
חג שבועות שמח
עיד אלפיטר סעיד
לכם ולבני משפחותיכם
יניב פכטר
מנהל בית-הספר