מחלקים מארזי זיכרון למשפחות שכולות

אתמול יצאנו לחלק מארז זיכרון למשפחות שכולות ברמלה, בשיתוף הנוער העובד והלומד. ?❤