יום השפה העברית

היום ציינו בבית הספר שלנו את יום השפה העברית 🙂
התלמידים נהנו מאד, צברו וגילו ידע רב.
תודה לצוות הצעיר שלנו ולמורה ללשון – אורטל 
על שיתוף הפעולה ביום זה.
 
#איזהכיףשאניבמחט
#ביתספרשהואבית