יום המשפחה במח"ט

היום ציינו את יום המשפחה בבית ספר ותלמידנו בירכו את משפחותיהם ביום הזה.

ואנחנו? אנחנו נהננו מאד לראות אותם עושים זאת.