טקס מצטיינים חברתיים ולימודיים שצוין בסיום מחצית א'